Hammerslag

RESUMÉ

I det påklagede program "Hammerslag", sendt på DR1, blev foretaget en vurdering af tre boliger, alle beliggende i Stensballe-kvarteret i Horsens. Husene var opført af tre forskellige bygherrer henholdsvis FM Søkjær, Thorsøhuse og Høgh Huset. Værten interviewede de tre bygherrer, og disse omtalte deres egne firmaer og huse i rosende vendinger.

Radio- og tv-nævnet fandt efter en konkret vurdering, at der ikke forekom skjult reklame i programmet. Nævnet lagde ved sin vurdering blandt andet vægt på, at oplysningerne fra bygherrerne var relevante for seerne i relation til vurderingen af prisen på boligen samt viden om tidens tendenser m.v. og derfor nærmere havde karakter af forbrugeroplysning end reklame.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE (PDF-FORMAT)

Afgørelse om skjult reklame i programmet Hammerslag på DR1

Opdateret 01. februar 2019