Christiansborg Slotskirke

Restaureringen af Christiansborg Slotskirke (1992-97) var valgt som den ene af to cases på Kulturarvsstyrelsens Restaureringsseminar den 26. januar 2006. Arkitekt MAA Trine Neble fra Erik Møllers Tegnestue gjorde rede for projektet, mens arkitekt MAA Lars Nicolai Bock optrådte som opponent.

Christiansborg Slotskirke er opført 1810-26 af arkitekt C.F. Hansen og er det eneste, der står tilbage af det andet Christiansborg Slot, som brændte i 1884.

Da det første Christiansborg Slot brændte i 1794, gik slotskirken også til. C.F. Hansen fik af Frederik 6. i 1800 til opgave at genopføre såvel slot som den eksisterende slotskirke, der under hensyn til landets anstrengte økonomi blev rejst med størst mulig anvendelse af eksisterende fundamenter og murværk.

Kirken blev ligesom hovedslottet bygget i periodens nyklassicistiske stil som et enkelt og dog monumentalt byggeri helt uden tårne, men udstyret med klassicistiske søjlepartier og tempelgavle. Indvendigt blev det enkle og lyse, søjlesmykkede kirkerum overdækket med en stor, kassetteret kuppelkonstruktion. Indvielsen af slotskirken foregik den 14. maj 1826, hvor man fejrede 1000-året for kristendommens indførelse i Danmark.

Den anden slotsbrand i 1884 skånede kirkebygningen, men skæbnen indhentede kirken i 1992, hvor en brand i forbindelse med pinsekarnevallet ødelagde tagkonstruktionen med kuppel og etageadskillelse og udrettede svære skader på vægge og inventar. Slots- og Ejendomsstyrelsen begyndte kort efter den vanskelige genopbygning med Erik Møllers Tegnestue A/S ved kgl. bygningsinspektør Jens Fredslund som arkitekt.

Den genopførte Christiansborg Slotskirke blev i 1997 indviet på ny.

Opdateret 27. februar 2020