Niveau 2: De store landskaber

På dette niveau er der arbejdet med den enkelte by eller bebyggelse som en brik i helheden med vægt på bebyggelsen, kulturhistorien, landskabet og naturen. Der er valgt fire store landskabsområder, som er kortlagt og beskrevet nærmere.

Der er en markant forskel på bebyggelsesstrukturen i den nordlige og den sydlige del af arbejdsområdet. Samtidig er der også en lang række fællestræk, som er betinget af Vadehavets særlige præmisser. Mange steder afgrænses og opdeles byerne af markante landskabsformationer såsom ådale, marsken eller kysten. Desuden er bebyggelserne de fleste steder placeret så højt som muligt i sikkerhed for stormflod.

Klik inden for rammerne på kortet for at komme til beskrivelser af de fire landskabsområder.

Varde Ådal Marsken ved Ribe Ballum og kysten Tøndermarsken
Opdateret 01. februar 2019