Kagstrup Kalkværker

Højagervej, Karlstrup, Solrød Kommune

Karlstrup Kalkgrav ved Solrød ligger i dag som et stort rekreativt område. I mere end 100 år dannede undergrundens råstoffer grundlag for en betydelig kalkindustri. Kalkudvindingen begyndte i 1856 og fortsatte indtil 1896 under primitive forhold med håndkraft og heste som trækkraft.

Ved oprettelsen af Kagstrup Kalkværker A/S i 1896 gik man over til en mere industriel udnyttelse af kalkforekomsterne. Produktionen blev mekaniseret, og der blev opført en ny kalkovn. Virksomheden fremstillede både råkalk, jordbrugskalk og brændt kalk. I 1934 blev der bygget en ny ovn, men ellers var det småt med investeringer i produktionsanlægget. Kalkværket lukkede i 1956-57.

I 1958-59 opførte Aalborg Portland cementfabrikken Kagstrup Cement, som videreførte kalkudvindingen indtil fabrikkens lukning i 1975. Hovedparten af produktionsbygninger og -anlæg er siden fjernet.

Karlstrup Kalkgrav er af Skov- og Naturstyrelsen udlagt som del af et samlet natur- og kulturhistorisk område ved Køge Bugt.

Bygninger og anlæg

Der er ikke bevaret bygninger eller produktionsanlæg, som hører til den ældste fase af kalkproduktionen. På kanten af kalkgraven ligger en gammel bestyrerbolig fra 1909, som ikke er ændret væsentligt siden opførelsen.

I Karlstrup landsby findes tre funktionærboliger, som cementfabrikken byggede i 1960'erne. Endelig er et stykke af vejen fra landsbyen til kalkgraven bevaret.

Selve kalkgraven, som dækker et areal på 15 td. land, er i dag vandfyldt. I forbindelse med kalkgraven ligger Tippen, et bakket, menneskeskabt landskab dannet af affald fra produktionen. Affaldsprodukterne, muld og flint, blev transporteret hertil med tipvogne trukket af heste.

Arkiv

Fabrikkens arkiv findes i Erhvervsarkivet i Århus; Køge Museum har kopier af en del af materialet. Museet har foretaget en større undersøgelse af kalkudvinding på Køge-egnen, og resultaterne er publiceret.

Vurdering

Karlstrup Kalkgrav er et bevaringsværdigt kulturmiljø, der vidner om den betydningsfulde råstofindustri i området. Kalkudvindingen var tidligere en af Køge-egnens større landindustrier.

Udpegning og vurdering: Køge Museum.

Klik på billedfeltet og skift mellem billederne med højre/venstre-pilene.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)