Frederiksberg Allé fredes på bygningsfredningslovens 100 års fødselsdag

13.03.2018
Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede Frederiksberg Allé og Frederiksberg Runddel. Det Særlige Bygningssyn vurderer, at en fredning vil sikre de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier og et byrum af enestående karakter og stor national betydning.

Enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen Merete Lind Mikkelsen siger:

”Når vi vælger at frede Frederiksberg Allé, inkl. Sankt Thomas Plads og Frederiksberg Runddel, er det fordi der er tale om et samlet landskabsarkitektonisk værk af international klasse. Frederiksberg Allé rummer vigtige referencer til europæisk have- og landskabsarkitektur, især til de store alléer i Paris, hvorfor den også i folkemunde kaldes ”Frederiksbergs Champs-Élysées”. Dertil kommer selvfølgelig, at alléen har stor lokal betydning for Frederiksbergs identitet.”

På landsplan er alléen ved sin størrelse, udformning og karakter af enestående national betydning. Da Kong Frederik IV i begyndelsen af 1700-tallet anlagde alléen, var det som en privat kongevej til Frederiksberg Have med lystslottet på toppen af bakken. Siden skiftede alléen kontekst fra land til by, og det blev et offentligt, rekreativt byrum midt i staden. Frederiksberg Allés oprindelige fortælling er bevaret og vidner om mere end 300 års historie fra barokken til moderniteten.

Enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen Merete Lind Mikkelsen siger:

”Vi ønsker at sikre anlæggets helt særlige værdier og karakter for eftertiden. Slots- og Kulturstyrelsen ser frem til det videre samarbejde med Frederiksberg Kommune omkring at sikre, at udviklingen og bevaringen af Frederiksberg Allé vil ske med respekt for fredningsværdierne.”

To fejringer i samme uge

Fredningen af Frederiksberg Allé falder sammen med 100-års jubilæet for Bygningsfredningsloven i denne uge. Bygningsfredningsloven har gennem 100 år haft til opgave at sikre og bevare bygninger til gavn for danskernes historie og identitet, og senest i 2010 kom der en tilføjelse til loven, som gjorde muligt at frede Frederiksberg Allé.

Lovændringen betød, at selvstændige landskabsarkitektoniske værker kan fredes på lige fod med bygninger, hvis værkerne er af væsentlig kulturhistorisk eller arkitektonisk værdi, eller – hvis de er yngre end 50 år – at fredningen kan begrundes med værkernes fremragende værdier.

Læs mere om afgørelsen (pdf)

Yderligere informationer:

Enhedschef Merete Lind Mikkelsen, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon 22 61 19 95

Opdateret 05. maj 2020