Børn sætter ord på deres læselyst

02.03.2018
Film, venner og mor er de vigtigste kilder til inspiration. Det siger børn i 6. klasse som svar på, hvad der betyder mest for læselysten. Tænketanken Fremtidens Biblioteker står bag undersøgelsen.

”Jeg ville vælge bogen, fordi at hvis jeg vælger mobilen, så tror min mor, at jeg spiller.”

Sådan siger en elev fra 6. klasse, som i et fokusgruppeinterview blev bedt om at vælge imellem forskellige typer af medier, man kan læse på eller i.

Fokusgruppeinterviewene er en kvalitativ opfølgning på den hidtil største undersøgelse af børns læsevaner, som blev offentliggjort i september 2017.

Formålet med interviewene er at dykke ned i tallene fra læseundersøgelsen og få svar på, hvad der betyder noget for børns læsekultur i 6. klasse.

I alt 28 børn i alderen 11-12 år er blevet spurgt om blandt andet deres opfattelse af læsning og bogen som medie. I den kvantitative undersøgelse har 8.721 børn i alderen 9-14 år medvirket.

Enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen Tine Vind siger: 

 ”Den nye undersøgelse bidrager med viden til bibliotekerne, så de bedre kan målrette tilbud til børn og unge. Bibliotekerne er vigtige i forhold til at understøtte børns læsning. I dag kan man læse på flere forskellige platforme end tidligere, og derfor skal bibliotekerne naturligvis se på nye formidlingsformer og formater”.

Det er Ph.d. i børnelitteratur og læsevaner Stine Reinholdt Hansen, der står bag undersøgelsen, som blandt andet viser, at faldet i læsning er størst mellem 5. og 6. klasse.

Stine Reinholdt Hansen siger:

”Læselysten falder omkring 5. klasse, og det er også deromkring, vi som voksne giver børnene mere frihed. Både i forhold til at komme rundt og hvad de bruger deres fritid på. Men fordi man selv kan tage bussen og er hurtig på mobilen, betyder det ikke nødvendigvis, at man selv finder frem til gode læseoplevelser”.

Mor, film og venner

Det er særligt moderen, der inspirerer børn og unge til at læse. Og moderen ligger derfor også i Top 3 på listen over inspirationskilder til læsning - kun overhalet af film og venner. 

Samtidig læser børn mindre i fritiden, end de gjorde i 2010, og de bruger mere tid på streaming-tjenester, spil og sociale medier.

I rapporten ”Børns læsevaner 2017” kan man læse mere om resultaterne af undersøgelserne, der er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. 

Læs undersøgelserne 

Læs pressemeddelelsen "Danske børns læsevaner er klarlagt"

Yderligere oplysninger

Konsulent Anne-Marie Mohr Nielsen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 73 33 83, amn@slks.dk  
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 96

Opdateret 28. februar 2020