Nye kulturprojekter i udsatte boligområder

04.12.2019
Bor du i Gellerup i Aarhus, Sigynsgade-kvarteret i København eller Finlandsparken i Vejle, vil du fremover kunne opleve kultur på helt nye måder i dit kvarter. Tre kulturprojekter har netop fået tildelt i alt 4,8 millioner kroner fra "Puljen til kultur i udsatte boligområder".

Kunst, der skaber gensidig forståelse mellem forskellige grupper af beboere, der sjældent har kontakt med hinanden. Et nyt forsamlingshus og højskole, der bygger på et fællesskab af mere end 80 nationaliteter, og drenge og piger, der skal blive demokrati- og kulturfrontløbere i mødet med musik, kunst, teater og film.    

Det er kort fortalt, hvad de tre projekter, som netop har fået tildelt i alt 5 millioner kroner tilsammen fra puljen "Kultur i udsatte boligområder", har som ambition for beboerne i de lokalsamfund, de hver især har fokus på.

Fra puljen støttes tre projekter med i alt 4,8 millioner kroner. Projekterne bygger alle på partnerskaber mellem for eksempel institutioner, boligforeninger og kommuner.

"Usynlige stier"

Projektet finder sted i Sigynsgadekvarteret i København, og ansøger er Boligforeningen VIBO. Projektet skal skabe tryghed og nye fællesskaber på tværs af aldersgrupper, social, kulturel og religiøs baggrund ved at inddrage beboerne i helt nye og anderledes måder at lave kunst sammen. Kunsten bliver på den måde omdrejningspunktet for møder mellem en række målgrupper, som ellers ikke har berøring med hinanden, og hvor den afgørende gensidige forståelse halter. Projektet løber fra 2019 til 2022 og modtager 1.798.200 kroner. "Gellerup Højskole og forsamlingshus" Projektet finder sted i Brabrand, hvor formålet er at få udviklet det lokale forsamlingshus og skabe en højskole i Gellerup, drevet af lokale. Højskolen skal udnytte potentialet i, at der findes omkring 80 forskellige nationaliteter i Gellerup og kommer til at udgøre en demokratisk platform for samtaler og meningsudvekslinger. 

I dag er der ikke så mange unge med anden etnisk baggrund, som opsøger højskoler, men med dette tilbud etableres for eksempel ”venskabs-højskolebesøg” for unge i Gellerup, og der vil være åbne forsamlingshusarrangementer, der kan skabe netværk og dialog på tværs af bydelen. Nøgleordene er demokrati, samtale og aktivt medborgerskab. Projektet løber fra 2019-2023 og modtager 2.029.000 kroner i tilskud.

"KulturKarrusellen"

Projektet finder sted i Finlandsparken i Vejle, og ansøger er Kulturkarrusellen, Vejle Kommune. Projektet har fokus på børn og unge – særligt piger – og skal fremme, at børn og unge i højere grad indgår i nye, konstruktive fællesskaber med det omkringliggende samfund. På den måde skabes en gruppe af unge kulturelle og demokratiske frontløbere i lokalområdet. Deltagerne bliver rullet ind i en bred vifte af musik, billedkunst, teater og film, og projektet skal munde ud i en levedygtig kulturforening, som drives af de lokale. Projektet løber fra 2019-2022 og er indstillet til tilsagn på 1.020.600 kroner. Læs mere om de tre projekter

Læs mere om de tre projekter

Læs mere om indsatsen

Fakta om puljen

Projekter, der modtager midler fra puljen, skal bygge på demokrati, aktivt medborgerskab og dialog og gøre brug af kunstneriske og kulturelle redskaber, der kan bidrage til at kickstarte positive fællesskaber. Slots- og Kulturstyrelsen modtog i alt 31 ansøgninger. De tre projekter er udvalgt i samråd med et rådgivende udvalg bestående af medlemmer, som dækker det boligsociale og kulturelle område samt medborgerskabsperspektivet. Over de næste fire år er der afsat i alt 20 millioner kroner til "Puljen for kultur i udsatte boligområder". Der bliver uddelt midler én gang om året frem til og med 2022. Næste ansøgningsrunde finder sted i foråret 2020, og ansøgningsfristen vil blive annonceret i begyndelsen af det nye år. Læs Kulturministeriets pressemeddelelse

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook 

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

Opdateret 24. november 2020