Rapporten "Danske Museer i Tal 2013-2017" er nu på gaden

Slots- og Kulturstyrelsen har netop offentliggjort rapporten "Danske Museer i Tal 2013-2017".

Rapporten ”Danske Museer i Tal” præsenterer nøgletal for museernes faglige arbejde og organisation, der er indsamlet løbende som led i Slots- og Kulturstyrelsens tilsyn med museerne.

Formålet med rapporten er at bidrage til et fortsat fokus på museernes opgavevaretagelse og resultater. Derudover kan museerne anvende rapporten til at identificere egne udviklingspotentialer.

Nøgletallene viser blandt andet, at udviklingen i en femårsperiode i vidt omfang har understøttet museumslovens formål om at sikre fagligt og økonomisk bæredygtige museer, som samarbejder om at sikre den danske kultur- og naturarv.

Slots- og Kulturstyrelsen vil med afsæt i rapporten sætte ekstra fokus på bl.a. museernes samlingsvaretagelse.

Målgruppen for rapporten er primært medlemmer af museernes bestyrelser, museumsledere og de faglige medarbejdere på museerne.

Læs rapporten 

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook-siden ”Kultur i Danmark”

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)