Danske museer i tal 2013-2017

En rapport

Rapporten er udarbejdet af Museer og Folkeoplysning i Slots- og Kulturstyrelsen

Opdateret 16. november 2020