Opslag til Open Call: Bæredygtige museer

Slots- og Kulturstyrelsen efterlyser interessetilkendegivelser fra statsanerkendte- og statslige museer, som ønsker at udvikle og implementere strategier for bæredygtighed; kulturelt, socialt, miljømæssigt og økonomisk. Indsatsen skal udgøre et laboratorie for metodeudvikling af bæredygtig museumspraksis. Initiativet ”Bæredygtige museer” skal igangsætte og understøtte en ambitiøs strategisk udvikling af de statsanerkendte- og statslige museer. SLKS støtter nye strategiske indsatser, som bygger på den danske museumslovgivning, FN’s bæredygtighedsmål og ICOM’s standartsættende museumsdefinition. Ordningen støtter udvikling og implementering af strategier for bæredygtighed, som skal bidrage til udvikling af den samlede danske museumssektor. Der vil blive taget hensyn til geografisk spredning af udviklingsmidlerne, ligesom der vil blive taget hensyn til, at midlerne fordeles mellem de forskellige museumskategorier samt til statsanerkendte- og statslige museer med forskellige størrelser.

 

Der er afsat ca. 11,3 mio. kr. til indsatsen i 2023.

Der findes ikke online ansøgningsskema til denne pulje.