Europa-Nævnets Pulje C 2. runde 2023

Tilskud ydes til projekter der fremmer oplysning og debat i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati.

Der findes ikke online ansøgningsskema til denne pulje.