Pulje 2 til oplysning om jødisk liv og kultur i Danmark 2022-25

Som led i regeringens handlingsplan mod antisemitisme er der oprettet to puljer med fokus på oplysning om jødisk liv og kultur.

 

Der er afsat 3 mio. kr. årligt i perioden 2022 til 2025 til en ansøgningspulje målrettet unge. Formålet med puljen er, at flere forskellige aktører herunder højskoler, biblioteker, museer, oplysningsforbund, ungdoms- og idrætsorganisationer indgår partnerskaber, der via undervisningsforløb, oplysende indsatser og vidensformidling har fokus på at højne unge danskeres viden om dansk jødisk kulturhistorie og liv. Målet er at sikre oplysning af danske unge så tidligt som muligt, og generelt sigter initiativet mod at styrke kritisk tænkning samt forebygge antisemitisme og hadforbrydelser og ekstremisme blandt unge.

Der findes ikke online ansøgningsskema til denne pulje.