Pulje 1 til oplysning om jødisk liv og kultur i Danmark 2022-25

Som led i regeringens handlingsplan mod antisemitisme er der oprettet to puljer med fokus på oplysning om jødisk liv og kultur.

 

Der er afsat 3 mio. kr. årligt i perioden 2022 til 2025 til en ansøgningspulje målrettet Dansk Jødisk Museums samarbejde med landets museer og biblioteker. Formålet med puljen er, at der gennemføres tematiske udstillinger og debatarrangementer om dansk-jødisk kulturhistorie og nutidigt liv. Både udstillingerne og debatarrangementerne skal rette sig mod den brede befolkning, og målet er at sikre, at værnet mod antisemitisme fastholdes og styrkes i hele landet.

Der findes ikke online ansøgningsskema til denne pulje.