Scenekunst: Internationale aktiviteter

Aktører, der arbejder med scenekunstaktiviteter, kan søge om tilskud til enkeltstående internationale aktiviteter på op til 75.000 kr. Der er to ansøgningsfrister om året i henholdsvis april og oktober.

Der findes ikke online ansøgningsskema til denne pulje.