Midlertidig kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster – vinter 2021-2022

Grundet den ekstraordinære situation med COVID-19 ønsker Kulturministeriet at støtte professionelle kunstnere med kompensation for tabt indtægt på deres kunstneriske virke. Denne tabte indtægt kan sandsynliggøres via aflyste aftaler, kontrakter mv. eller via en tilsvarende referenceperiode. Ordningen er rettet mod kunstnere, som er særligt ramt af COVID-19.

Der findes ikke online ansøgningsskema til denne pulje.