Godkendelse af udenlandske gæstespil: Refusionsordningen

OBS! Denne pulje er ved at blive fusioneret med puljen Godkendelse af forestillinger: Refusionsordningen. Der vil være fire frister fra og med 2024, og den nye ansøgningsvejledning vil blive slået op senest den 15. december.

Teatre og scenekunstaktører, som har erfaring som kuratorer, kan søge om at få godkendt et færdigproduceret professionelt udenlandsk gæstespil til at indgå i Refusionsordningen for kommuners og ikke-kommunale institutioners udgifter til køb af forestillinger.

 

Der findes ikke online ansøgningsskema til denne pulje.