Midlertidig og målrettet ordning for faste omkostninger til restriktionsramte kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministerietog seks koncert- og kulturhuse i økonomisk krise som følge af COVID-19

Kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger for kommunale institutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet (f. eks. statsanerkendte, kommunalt ejede museer) samt følgende kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør. Kompensationsordningen gælder fra og med den 1. marts 2021 til og med den 30. juni 2021.

Der findes ikke online ansøgningsskema til denne pulje.