Godkendelse af forestillinger: Refusionsordningen

Teatre, producenter af professionel scenekunst og scenekunstaktører, som har erfaring som kuratorer, kan søge om at få godkendt en professionel forestilling til at indgå i Refusionsordningen for kommuners og ikke-kommunale institutioners udgifter til køb af forestillinger (inklusive udenlandske gæstespil). Forestillingen skal være færdigproduceret på ansøgningstidspunktet.

Der er tre ansøgningsfrister: 15. august 2024, 1. november 2024 og 1. marts 2025

Der findes ikke online ansøgningsskema til denne pulje.