Pulje 2: Tilgængeliggørelse af kultur for alle - digitale tilbud til borgerne

Puljen har til formål at støtte til omkostninger til digitale tiltag, der gør kultur- og idrætsaktiviteter tilgængelige for en bredere målgruppe i takt med, at kultur- og idrætslivet åbner igen. Aktiviteten skal finde sted i 2021.

Der findes ikke online ansøgningsskema til denne pulje.