Midlertidig og målrettet lønkompensationsordning til kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks navngivne kommunale koncert- og kulturhuse, der er i økonomisk krise som følge af COVID-19

Kompensationsordningen gælder kommunale institutioner, som fra og med den 30. august 2020 har forbud mod at holde åbent, og så længe forbuddet er gældende. Kompensationsordningen gælder ligeledes produktionsenheder, som fra og med den 6. november 2020 har forbud at holde åbent og så længe forbuddet er gældende, dog senest d. 28. februar 2021. Kompensation til delvis dækning af lønudgifter for kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt følgende kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet. Det er en forudsætning, at institutionen i kompensationsperioden ikke har omsætning, der vedrører institutionens aktiviteter i form af salg af produkter og tjenesteydelser.