Midlertidig og målrettet lønkompensationsordning til foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af COVID-19

Kompensationsordningen gælder institutioner, som fra og med den 30. august 2020 har forbud mod at holde åbent, og så længe forbuddet er gældende, dog senest 28. februar 2021. Kompensationsordningen gælder ligeledes produktionsenheder, som fra og med den 6. november 2020 har forbud at holde åbent og så længe forbuddet er gældende, dog senest d. 28. februar 2021. Kompensation til delvis dækning af lønudgifter for foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Det er en forudsætning, at institutionen i kompensationsperioden ikke har omsætning, der vedrører institutionens aktiviteter i form af salg af produkter og tjenesteydelser.