Specialpædagogisk støtte (SPS) til elever på Folkehøjskoler

Højskolekurser skal være åbne for alle, der opfylder lovens alders- og betalingsbetingelser, men også åbne for alle med forskellige forudsætninger. Loven giver ikke mulighed for, at der kan afholdes kurser for særlige grupper. Specialpædagogisk støtte (SPS) skal derfor sikre, at elever kan deltage i kurser på folkehøjskoler på lige fod med andre elever, selv om de har en funktionsnedsættelse.

Der findes ikke online ansøgningsskema til denne pulje.