Bladpuljen - nye blade

Distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter.

 

Ansøgning til blade, som ikke eller kun delvist udkom i 2022.

 

Bemærk, at ansøgningsskemaet ligger under punktet "Hvad skal ansøgningen indeholde?"

Der findes ikke online ansøgningsskema til denne pulje.