Udviklingstilskud fra Innovationspuljen - Medier

Tilskud til udvikling af nyhedsmedier. Tilskud ydes til forundersøgelser og til projekter, hvor et selvstændigt nyhedsmedie udvikles.

Der findes ikke online ansøgningsskema til denne pulje.