Etableringstilskud fra Innovationspuljen - Medier

Tilskud til etablering af nyhedsmedier. Tilskud ydes til forundersøgelser og til projekter, hvor der etableres et nyt selvstændigt nyhedsmedie.

Der findes ikke online ansøgningsskema til denne pulje.