Søg puljer

Nedenfor finder du alle Slots- og Kulturstyrelsens, Kulturministeriets samt Statens Kunstfonds åbne puljer. Når puljefristen udløber kan du ikke længere ansøge og det er ikke muligt at åbne ansøgningsformularen via ansøgningslinket.

82 muligheder

Program Frist

Pulje til erhvervelser 2022

Puljen for erhvervelser åbner for ansøgninger den 3. maj 2022. Puljen kan søges løbende indtil den 5. december 2022. Ansøgninger skal være Slots- og Kulturstyrelsen i hænde senest fem hverdage før en eventuel bevilling skal udnyttes, eksempelvis fem hverdage før en auktionsdato.

Museer

Løbende

Projekt- og udviklingspulje til internationalt kultursamarbejde

Kulturministeriet og Udenrigsministeriet støtter internationalt kultursamarbejde igennem projekt- og udviklingspuljen. Puljen har til formål, at støtte konkrete kulturaktiviteter i udlandet mellem danske og udenlandske aktører. Puljen for 2022 lukker den 9. december 2022, eller når puljen er opbrugt.

Internationalt

Løbende
Opdateret 30. august 2022