Søg puljer

Nedenfor finder du alle Slots- og Kulturstyrelsens, Kulturministeriets samt Statens Kunstfonds åbne puljer. Når puljefristen udløber kan du ikke længere ansøge og det er ikke muligt at åbne ansøgningsformularen via ansøgningslinket.

91 muligheder

Program Frist

Hædersydelser

Litteratur

Litteratur

Ikke angivet

Hædersydelser

Billedkunst

Billedkunst

Ikke angivet

Hædersydelser

Kunsthåndværk og design

Kunsthåndværk og design

Ikke angivet

Hædersydelser

Musik

Musik

Ikke angivet

Hædersydelser

Scenekunst

Scenekunst

Ikke angivet

Hædersydelser

Film

Film

Ikke angivet

Målrettet kompensationsordning for faste omkostninger på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering i økonomisk krise som følge af COVID-19

Kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger for institutioner mv. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Kompensationsordningen gælder for perioden 9. juli til og med 31. oktober 2020.

Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Almen kultur , Børn og unge , Museer , Film , Idræt , Covid-19

Ikke angivet

Kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets områder til foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af COVID-19

Kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger for institutioner mv. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Kompensationsordningen gælder for perioden 9. marts til og med 8. juli 2020.

Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Biblioteker , Folkeoplysning , Museer , Covid-19 , Idræt , Tværgående , Film , Almen kultur , Børn og unge

Ikke angivet

Midlertidig lønkompensationsordning til foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af COVID-19

Kompensation til delvis dækning af lønudgifter for foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Kompensationsordningen gælder for perioden 9. marts 2020 til og med 29. august 2020.

Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Biblioteker , Folkeoplysning , Almen kultur , Museer , Film , Covid-19 , Idræt , Tværgående , Børn og unge

Ikke angivet

Målrettet kompensationsordning for faste omkostninger til kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks navngivne kommunale koncert- og kulturhuse, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger for kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet (fx statsanerkendte, kommunalt ejede museer), samt følgende kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør. Kompensationsordningen gælder for perioden 9. juli 2020 til og med 31. oktober 2020.

Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Almen kultur , Børn og unge , Museer , Kommuner , Idræt , Tværgående

Ikke angivet
Opdateret 31. maj 2023