Søg puljer

Nedenfor finder du alle Slots- og Kulturstyrelsens, Kulturministeriets samt Statens Kunstfonds åbne puljer. Når puljefristen udløber kan du ikke længere ansøge og det er ikke muligt at åbne ansøgningsformularen via ansøgningslinket.

84 muligheder

Program Frist

Specialpædagogisk støtte (SPS) til elever på Folkehøjskoler

Højskolekurser skal være åbne for alle, der opfylder lovens alders- og betalingsbetingelser. Kurserne skal være åbne for alle med forskellige forudsætninger, og loven indeholder ikke mulighed for, at der kan afholdes kurser for særlige grupper. SPS skal derfor sikre, at elever kan deltage i kurser på folkehøjskoler på lige fod med andre, selv om de har en funktionsnedsættelse.

Folkeoplysning

Løbende

Pulje til erhvervelser 2022

Ansøgninger vil ikke blive behandlet i juli måned. Indkomne ansøgninger til puljen bliver behandlet i august. Puljen for erhvervelser åbner for ansøgninger den 3. maj 2022. Puljen kan søges løbende indtil den 5. december 2022. Ansøgninger skal være Slots- og Kulturstyrelsen i hænde senest fem hverdage før en eventuel bevilling skal udnyttes, eksempelvis fem hverdage før en auktionsdato.

Museer

Løbende

Formidlingsordningen – Godkendelse af forestilling

Godkendelse af en teaterforestilling som professionel scenekunst med henblik på ansøgning om formidlingstilskud fra Formidlingsordningen. Ansøgninger modtaget pr. 10. februar, 1. april, 1. september og 20. oktober behandles inden for en måned.

Scenekunst

Løbende

Projekt- og udviklingspulje til internationalt kultursamarbejde

Kulturministeriet og Udenrigsministeriet støtter internationalt kultursamarbejde igennem projekt- og udviklingspuljen. Puljen har til formål, at støtte konkrete kulturaktiviteter i udlandet mellem danske og udenlandske aktører. Puljen for 2022 lukker senest den 31. december 2022, eller når puljen er opbrugt.

Internationalt

Løbende
Opdateret 30. august 2022