Søg puljer

Nedenfor finder du alle Slots- og Kulturstyrelsens, Kulturministeriets samt Statens Kunstfonds åbne puljer. Når puljefristen udløber kan du ikke længere ansøge og det er ikke muligt at åbne ansøgningsformularen via ansøgningslinket.

91 muligheder

Program Frist

Midlertidige tilladelser - Medier

Radio- og tv-nævnet udsteder midlertidige programtilladelser til brug ved mindre og større arrangementer såsom stævner og musikfestivaler.

Medier

Løbende

Registrering af radio- og tv-foretagender

Hvis du vil sende radio eller lineært tv i Danmark, skal du først registreres som "radio- eller fjernsynsforetagende" hos Radio- og tv-nævnet.

Medier

Løbende

Specialpædagogisk støtte (SPS) til elever på Folkehøjskoler

Højskolekurser skal være åbne for alle, der opfylder lovens alders- og betalingsbetingelser, men også åbne for alle med forskellige forudsætninger. Loven giver ikke mulighed for, at der kan afholdes kurser for særlige grupper. Specialpædagogisk støtte (SPS) skal derfor sikre, at elever kan deltage i kurser på folkehøjskoler på lige fod med andre elever, selv om de har en funktionsnedsættelse.

Folkeoplysning

Løbende

Pulje til energiforbedrende tiltag på kulturinstitutioner

Puljen yder tilskud til energiforbedrende tiltag til kulturinstitutioner, som modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, og hvis primære formål er at udøve publikums- eller deltagerrettet virksomhed. Der kan søges om tilskud til tiltag med umiddelbar fysisk tilknytning til kulturinstitutionen, der reducerer institutionens energiforbrug, samt til forprojekter, der afdækker løsninger til energioptimering, der vil reducere institutionens energiforbrug. Der er afsat 33,9 mio. kr. til puljen, og der kan søges om tilskud på højest 0,5 mio. kr.

Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Museer

Løbende

Etableringstilskud fra Innovationspuljen - Medier

Tilskud til etablering af nyhedsmedier. Tilskud ydes til forundersøgelser og til projekter, hvor der etableres et nyt selvstændigt nyhedsmedie.

Medier

Ikke angivet

Tilladelse til kommerciel lokalradiovirksomhed

Medier

Ikke angivet

Udviklingstilskud fra Innovationspuljen - Medier

Tilskud til udvikling af nyhedsmedier. Tilskud ydes til forundersøgelser og til projekter, hvor et selvstændigt nyhedsmedie udvikles.

Medier

Ikke angivet

Humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål

Målet med denne pulje er at støtte foreninger med almennyttigt, humanitært og velgørende arbejde.

Almennyttige formål

Ikke angivet

Hædersydelser

Arkitektur

Arkitektur

Ikke angivet

Refusion af lærerløn

Refusion til kommunalt støttede musikskoler

Musik , Børn og unge

Ikke angivet
Opdateret 09. april 2024