Levende Musik i Skolen: Blackboard Music Project

Blackboard Music Project er et internationalt udvikling- og udvekslingsprojekt, der har til mål at udvikle kvaliteten såvel som kvantiteten af koncerter for unge publikummer i Europa.

Levende Musik i Skolen: Blackboard Music Project

Levende Musik i Skolen: Blackboard Music Project

Et internationalt netværk

Blackboard Music Project er et samarbejde mellem ti partnerorganisationer, alle medlemmer af det international netværk for børn, unge og musik, Jeunesses Musicales International (JMI), og repræsenteret i otte europæiske lande. Et grundelement i projektet er delingen af ’best practice’, træningsvideoer, interviews, arbejdsmodeller, artikler og meget mere gennem deres fælles hjemmeside. JMI har gennem mange år haft en komite for Young Audiences Music eller ’YAM’.

”Flere af medlemslandene har en stor aktivitet i skolekoncerter, men der har ikke været mange konkrete fælles satsninger. Vi kunne se, at vi ikke i tilstrækkelig grad drog nytte af hinandens viden og ressourcer. På baggrund af erfaringer fra de nordiske lande, valgte JMI-komiteen derfor at prøve at sætte ind i det producerende led og styrke kvalitet, kompetenceudvikling og netværk”, forklarer projektkoordinator Dorthe Damgaard.

Kend dine partnere godt

”Med 9 partnere - udover os selv - fra 8 forskellige lande var der rigtig mange tråde der skulle samles op på og det er et stort administrativt arbejde at indsamle bilag fra alle partnere efter hver aktivitet og skrive interim og afsluttende rapporter. Generelt er det virkelig vigtigt at have gjort sit benarbejde ordentligt og kende sine partnere så godt som muligt. At få afstemt forventninger til hvad projektet går ud på, hvad man gerne vil opnå og hvad der forventes af partnerne”, siger Dorthe Damgaard.

Personlige møder

Dorthe Damgaard anbefaler derudover personlige møder inden projektstart for at indgå eventuelle misforståelser – de opstår lettere på skrift.

"Jeg vil også anbefale at lave et grundigt ’cooperation agreement’, som alle partnere har underskrevet inden projektstart, så man har noget at falde tilbage på, hvis der skulle opstå alvorlige gnidninger. Vi havde klart bedst erfaringer med at løse problemerne med personlige møder. Det er derfor en god ide, at indsætte midler til ekstra møder i budgettet”, siger Dorthe Damgaard. 

En større forståelse af de europæiske kollegaer

”Først og fremmest er YAM-netværket gået fra at være isolerede nationale enklaver til at være et samlet europæisk netværk, hvor man nu kender kolleger, man kan sparre med fra hele Europa. Vi er blevet mere bevidste om, hvad der foregår i de andre lande. For eksempel har vi nordmænd, der tager til Frankrig for at opleve franske koncerter; det er blevet nemmere at rådgive de danske musikere omkring skolekoncertturneer i udlandet”, siger Dorthe Damgaard.

Som eksempel har Levende Musik i Skolen de sidste to skoleår haft en fransk beatboxing-duo til at turnere over hele landet – 55 koncerter er det blevet til. Alt sammen er eftervirkninger af projektet.

YAM-space

Udover fordelene ved samarbejde, fik Levende Musik i Skolen skabt rammer og basis for et årlig tilbageværende event: YAMsession for netværkets partnere. Her mødes netværket og kompetenceudvikler, får inspiration til nye koncertformer, hører om relevante projekter og temaer mm. 

”Levende Musik i Skolen har æren af at være vært for den første danske YAMsession, der afholdes d. 1. til 3. oktober i Horsens. Den afholdes sammen med LMS Musikfestival 2019 og bliver verdens største festival for skolekoncerter. Det glæder vi os meget til”, siger Dorthe Damgaard.

”Vi har fået skabt hjemmesiden yamspace.org med masser af opsamlet viden omkring diverse aspekter af professionelle koncerter for børn og unge. Indholdet henvender sig både til arrangører producenter og musikere og andre med interesse for YAM. I løbet af projektet fik vi generet en masse indhold og nogle virkelig gode videoer, som fortsat er relevante og bruges aktivt”, siger Dorthe Damgaard. 

Fakta om projektet

Projekt

Blackboard Music Project

Leadpartner

Levende Musik i Skolen

Ansøgningsrunde

Mindre samarbejdsprojekter, 2014

Projektbevilling

200.000 EUR


Udnævnt til Succes Story

I 2018 udnævnte Europa-Kommissionen Blackboard Music Project til en Succes Story, hvilket vil sige, at det er et projekt, der har opnået exceptionelle resultater i form af politisk relevans, kommunikationspotentiale, designmæssig indflydelse mm. Succes Stories er udvalgt fra en større pulje af rigtig gode projekter med flotte resultater. 

Om udnævnelsen til Succes Story, siger Dorthe Damgaard:

"Vi var et forholdsvis lille projekt med et stort outreach. Vi nåede i mål med det, vi havde sat os for og havde nogle gode aktiviteter med højt fagligt indhold. Der var mange positive tilbagemeldinger i vores evalueringsrapport, både fra de "ressourcestærke" partnere og fra de mindre bemidlede partnere, så på den måde, tænker jeg, at vi er nået bredt ud. Sidst, men ikke mindst er vi fortsat med hovedparten af vores output, for eksempel YAMsession. Vi har afholdt YAMsession hvert år siden projektet sluttede, og arbejder fortsat på at udbrede eventen, bl.a. ved at holde det i lande, hvor der ikke foregår organiserede YAM-aktiviteter (i 2018 blev YAMsession afholdt i Spanien)."