Koncept for aktivt medborgerskab for hele familien - aktiviteter vi ved virker

I 2015 fik 10 biblioteker og boligsociale projekter midler fra det daværende Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold til at gennemføre et 2-årigt projekt om inddragelse af nydanskere i aktiviteter, der sikrer aktivt medborgerskab.
Opdateret 01. februar 2019

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Rapport

Udgivelsesdato

September 2016, revideret januar 2017

Sideantal

12 sider

Udgivere

Slots- og Kulturstyrelsen, Danmarks Almene Boliger, Statsbiblioteket samt BiblioteksCenter for Integration