Danske museer i tal 2013-2017

En rapport

Rapporten er udarbejdet af Museer og Folkeoplysning i Slots- og Kulturstyrelsen

Opdateret 16. november 2020

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen