Åbne biblioteker - også på afstand

danZIG specifikation 08

Af Leif Andresen og NCIP arbejdsgruppen

Hent publikationen (pdf)

Opdateret 01. februar 2019

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen