Hofteatret

Slots- og Kulturstyrelsen restaurerer Hofteatret ved Christiansborg Ridebane på Slotsholmen i København. I forbindelse med restaureringsprojektet vil udstillingsfaciliteterne i Teatermuseet i Hofteatret blive moderniseret.

 

Det 250 år gamle Hofteater trænger til en gennemgribende restaurering, for at stedet kan opretholde og udvikle sine aktiviteter i fremtiden også.

Samtidig med restaureringsprojektet vil Teatermuset i Hofteatret gå i gang med et omfattende udstillingsprojekt, der har til formål at løfte museets formidling og udstillingsmuligheder og skabe en samlet fysisk og formidlingsmæssig identitet, der kan styrke oplevelsen af det smukke, gamle teaterrum og de unikke historiske interiører.

Opgaven

Opgaven med restaurering og ombygning af Hofteatret er både kompleks og enestående. På den ene side skal der ske en bevarende og konserverende restaurering af det historiske teater, hvor der ligger en særlig opgave i at fremdrage den barokke scene og gøre det muligt at bruge den i en moderne sammenhæng.

På den anden side skal der udføres brandsikring og nye installationer, ligesom der skal etableres muligheder for ny formidling i interiører, der er fredede, og som har en høj bevaringsværdi.

Hofteatrets ankomstområde vil blive transformeret, så der kan blive plads til nye publikumsfaciliteter, og teatret skal gøres tilgængeligt for alle - også kørestolsbrugere.

I et særskilt projekt, som udbydes samtidigt, projekteres og gennemføres et omfattende udstillingsprojekt, der har Teatermuseet i Hofteatret som bygherre. 

Projektet vil blive realiseret takket være generøse donationer fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

   

Fælles vision for formidlings- og restaureringsprojektet

Projektet bygger på et tæt samspil mellem restaurering af Hofteatret og modernisering af Teatermuseet i Hofteatret.

Målet er at etablere en sammenhængende oplevelse af bygningshistorie, teater- og kulturhistorie i ét greb, der samtidig kan rumme moderne formidlingsformer og samtidig forbedre publikumsforholdene inden for de rammer, som bevaringen og fredningen tillader.

Restaurerings- og udstillingsprojektet vil blive gennemført i et tæt samarbejde mellem projekternes parter: Slots- og Kulturstyrelsen og Teatermuseet i Hofteatret. Under hele forløbet, vil parterne samarbejde med de bedste, dygtigste og mest ambitiøse rådgivere og håndværkere.