Frit valg af tv-distributør

Foto: Colourbox

Fra den 1. juli 2016 er husstande ikke længere bundet til at modtage tv fra den fælles tv-forsyning i den ejendom, de bor i. 

Slots- og Kulturstyrelsen er klageinstans for husstande i ejerboliger, andelsboliger og grundejerforeninger. 

Vejledning til foreninger, udlejere og forbrugere
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen har offentliggjort en detaljeret vejledning om reglerne.

Derudover kan du også finde en lang række spørgsmål og svar om reglerne, som ligeledes er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Hvem kan klage til Slots- og Kulturstyrelsen
Beboere i husstande, der i dag modtager fælles tv-forsyning og bor i enten andelsbolig eller ejerbolig kan klage til Slots- og Kulturstyrelsen. Beboere i lejebolig og almennyttige boliger, skal klage til henholdsvis huslejenævnet og beboerklagenævnet.

Det er en forudsætning for at klage til Slots- og Kulturstyrelsen, at husstanden har forsøgt at blive fritaget for betaling til fælles programforsyning ved at klage til rette ejer- eller beboerforening eller lignende.

Hvordan klager du

Klager til Slots- og Kulturstyrelsen sendes via e-mail til medi@remove-this.slks.dk og skal vedlægges:

  • Oplysning om hvilken type bolig du bor i (andelsbolig, ejerlejlighed eller anden ejerbolig)
  • Kopi af din anmodning til foreningen/udlejer om fritagelse for tilslutning til og betaling for den fælles tv-forsyning
  • Eventuel kopi af foreningens afslag på din anmodning eller dokumentation for, at du efter udløb af opsigelsesperioden opkræves betaling for fælles tv-forsyning (ud over faste omkostninger)
  • En specificeret opgørelse over omkostninger, du betaler (du kan få opgørelsen hos din forening) 
  • Eventuel dokumentation for, at du af andre årsager ikke kan blive frameldt den fælles tv-forsyning.

Behandling af klager 
Slots- og Kulturstyrelsen træffer afgørelse om hvorvidt en husstand er berettiget til at blive fritaget for betaling til fælles tv-forsyning.

Afgørelse sendes til klager på e-mail og med kopi til relevant ejerforening, andelsboligforening eller lignende.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)