Afgørelser fra tidligere år

AFGØRELSER I 2011

Den som dræber

Afgørelse om beskyttelsen af mindreårige vedrørende tv-serien Den som dræber vist på søndage fra kl. 20. Radio- og tv-nævnet tog sagen op af egen drift.

AFGØRELSER 2010

Trailer vist på TV 2

Afgørelse i klagesag over trailer vist på TV 2, som klager mente var skadelig for mindreårige på grund af de voldsomme scener.

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional tv_2_danmark afgoerelser_2010 afgoerelse_klage_over_tv_2-trailer.pdf i nyt>Nævnets afgørelse i klagesagen vedrørende trailer på TV 2|DANMARK

AFGØRELSER 2006

Rundfunk

Afgørelse i en klagesag hvor klager finder at programmet er skadeligt for mindreårige på grund af sit indhold af seksuelle og visuelle indtryk.

AFGØRELSER 2005

Triple A

Radio- og tv-nævnet traf den 27. september 2005 en afgørelse om, at TV 2 med indslagene om Triple A i TV 2|NYHEDERNE den 17. og 18. juli 2005 overtrådte vilkårene om saglighed og upartiskhed i informationsformidlingen, der fremgår af TV 2s tilladelse til public service-programvirksomhed.

Støtte til kort- og dokumentarfilm

TV 2 er ifølge sin public service-tilladelse forpligtet til i perioden 2003-2006 gennemsnitligt at afsætte 7 mio. kr. om året til kort- og dokumentarfilm, der normalt også vil modtage støtte fra Det Danske Filminstitut. Da TV 2 i 2003 og 2004 sammenlagt kun havde afsat knap 3,7 mio. kr. til kort- og dokumentarfilm, tilkendegav Nævnet over for TV 2, at hvis stationen ikke efter 2006 var nået op på den støtte, tilladelsen fastsatte, ville Nævnet betragte det som en tilsidesættelse af tilladelsen, der muligvis kunne udløse en bod.

Opdateret 01. februar 2019