Værditest af dr.dk/tv

På baggrund af henvendelse om værditest af dr.dk/tv har Radio- tv-nævnet truffet afgørelse om, at der ikke er grundlag for, at nævnet af egen drift iværksætter en godkendelsesprocedure af dr.dk/tv.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019