Tilskud til ikkekommerciel lokal-tv

Hvert år, skal alle ikkekommercielle lokal-tv-stationer, der har programtilladelse i MUX 1 ansøge om driftstilskud samt afrapporterer for det tidligere års drifttilskud. 

Ansøgning om drifttilskud

Der er ansøgningsfrist for drifttislkud én gang om året. Ansøgninggsfristen om driftstilskud 2024 var den 2. oktober 2023 kl. 14.00. 

Afrapportering for driftstilskud

Hvert år skal tilladelseshaverne af programtillaldelse indsende en afrapportering for det tildelte driftstilskud. Læs mere om afrapporteringen her.

Programtilladelse til at sende MUX 1

Tilladelser til progravirksomhed i MUX 1 gives efter udbud. Udbuddet indebærer at alle ledige sendemuligheder opslås, således at alle interesserede kan indsende ansøgning om at komme i betragtning. 

Der kan som hovedregel ikke udstedes tilladelser til programvirksomhed i MUX 1 efter uopfordret ansøgning.

Tilladelserne fordeles ved en skønhedskonkurrence

Ved en skønhedskonkurrence får den ansøger, der i konkurrence med andre ansøgere, i højeste grad opfylder skønhedskriterierne, tilladelsen.

Skønhedskonkurrencen modificeres dog af et andet princip: da ledig sendetid betragtes som en vigtig samfundsmæssig ressource, der alt andet lige skal benyttes, får alle ansøgere, hvis der er nok ledig sendetid, en tilladelse.

Tilladelseshavere

Radio- og tv-nævnet traf på deres møde den 4. oktober 2019 beslutning om at tildele en programtilladelse til ikkekommercielt lokal-tv i MUX 1 i hver af de otte TV 2-regioner.

Find en oversigt over de foreninger, der har modtaget en programtilladelse her.

Driftstilskud til ikkekommercielt lokal-tv

Medieaftalen for 2023-2026 afsætter årligt 45,8 mio. kr. som tilskud til ikkekommerciel lokalradio og -tv. 

Radio- og tv-nævnet administrerer puljen og udbetaler første rate af tilskuddet i januar til foreninger, der er blevet tildelt en tilladelse til udøvelse af programvirksomhed i forbindelse med udbud af sendemulighederne i MUX 1. Anden rate udbetales i august.

Se liste over tilskudsmodtagere her.

Krav til ordningen

Det er en forudsætning for tilladelsen og tilskuddet til lokal-tv:

  • at programmerne er produceret af tilladelseshaver og er optaget i tilladelsesområdet eller undtagelsesvist i de tilgrænsende tilladelsesområder
  • at mindst 80 pct. af programvirksomheden ”handler om lokale forhold”. Lokal-tv-stationerne kan dog i deres ansøgninger om programtilladelser have forpligtet sig til at udsende programmer med lokalt indhold i endnu større omfang.
  • at tilladelseshavers hovedformål er at drive ikkekommerciel lokal fjernsynsvirksomhed, samt at tilladelseshaver skal have hjemsted i det regionale sendeområde.
  • at stationerne skal udsende to timers egenproduktion, som skal genudsendes fire gange i alt, således at den ugentlige minimumssendetid består af i alt 10 timer. Ydermere er der forbud mod udsendelse af reklamer.

Særordningen

Endelig blev der afsat særlig sendetid og etableret en særlig støttepulje til foreninger, fonde m.v., hvis formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse (særordningen).

Tildelte tilladelser og tilskud

Radio- og tv-nævnet har truffet beslutning om udstedelse af to programtilladelser til ikkekommercielt tv i MUX 1 i medfør af særordningen.
Tilladelserne gælder i perioden 1. januar 2020 og frem til 31. december 2025. Tilladelserne udstedes gældende til og skal benyttes i samtlige af de 8 regionale sendemuligheder, der svarer til de 8 TV 2-regioner.

Tilladelse efter særordningen er udstedt til:

  • TV-Glad Fonden
  • Foreningen ANTV

Radio- og tv-nævnet har fordelt tilskuddet til særordningen på 2 mio. kr. med 1 mio. kr til hver af de to tilladelseshavere.

Vejledning

Radio- og tv-nævnet har udarbejdet vejledningsvideoer og quickguides som led i en styrket informationsindsats målrettet de ikkekommercielle lokalradio- og tv-stationer.

Se vejledningsmaterialet her

Opdateret 02. januar 2024