Must carry

Must carry-reglerne fastsætter, at ejere af fællesantenneanlæg er forpligtede til at fordele visse programmer i anlægget. Det drejer sig om:  

  • Tv-kanalen FOLKETINGET
  • Tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra DR og TV 2/DANMARK A/S
  • Programmer fra DR1 og DR2 med synstolkning.

Der er ikke tilsvarende krav om fordeling af bestemte tv-kanaler for satellitdistributører og distributører, som udbyder tv, der kan modtages med egen antenne.

Kvalitetskrav for fordeling af tv-kanaler

Must carry-programmerne skal fordeles mindst i den samme lyd- og billedkvalitet, som de udsendes i på det terrestriske sendenet. Det betyder, at:

  • de digitale must carry-programmer - som hidtil - som minimum skal viderefordeles til de enkelte husstande i digital form.
  • hvis must carry-kanaler/programmer udsendes i f. eks. HD- eller næsten HD-kvalitet m.v., skal de som minimum viderefordeles i denne kvalitet.
  • det er tilladt at (parallel-)fordele programmerne i en ringere kvalitet, som f. eks. analog eller ikke-HD, så længe der samtidig sker fordeling i den samme lyd- og billedkvalitet, som programmerne udsendes i.
  • det er tilladt at viderefordele programmerne i en bedre kvalitet, end de udsendes i på det terrestriske sendenet, f.eks. i en højere opløsning.

Kvalitetskravet gælder ikke for IP-tv., dvs. tv, der fordeles til slutbrugeren via tele-/internet.

Fordeling af tv-kanaler i pakker

Hvis fordelingen af kanaler i fællesantenne- eller kabelanlæg sker i mere end én pakke, skal samtlige pakker indeholde must carry-programmerne. Med en ændring af bekendtgørelsen, der får virkning den 1. juli 2017, er tidligere gældende bestemmelser om high-pay-kanaler i tv-pakker afskaffet.

Tilsyn med must carry-forpligtelserne og klageadgang

Slots- og Kulturstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af must carry-reglerne. Du kan klage til os, hvis du mener, at reglerne ikke overholdes i et fællesantenneanlæg.

Du kan klage ved at sende en e-mail  til medi@remove-this.slks.dk  Husk at angive navnet og kontaktoplysninger på fællesantenneanlægget, samt naturligvis grunden for din klage m.v.  

Her finder du reglerne

Opdateret 15. marts 2023