Distributionstilskud til ideelle blade og tidsskrifter (Bladpuljen)

Ansøgningsfristen var torsdag den 11. januar 2024 kl. 14.00.

Bladpuljens Fordelingsudvalg yder distributionstilskud til ideelle blade og tidsskrifter, herunder foreningsblade. Formålet er at bidrage til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning og at fremme af foreningslivet. 

Der søges tilskud for ét år ad gangen.

Se liste over tilskudsmodtagere

Hvem kan søge?

Foreninger og udgivere, som på et ideelt grundlag bidrager til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning eller fremmer foreningslivet kan søge.

Bladpuljens fordelingsudvalg yder tilskud til distribution af visse periodiske blade og tidsskrifter, der udkommer mindst to gange årligt. Tilskud kan ydes, hvis bladets indhold er:

  • af almennyttig eller humanitær karakter, eller
  • inden for områderne kultur, undervisning, idræt, miljø og religion
Opdateret 26. juni 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen