Innovationspuljen

Innovationspuljen yder projektstøtte til etablering og udvikling af nyhedsmedier.

Etableringstilskud kan ydes til forundersøgelser eller projekter, hvor et nyt, selvstændigt nyhedsmedie etableres.

Udviklingstilskud kan ydes til forundersøgelser eller projekter, hvor der gennemføres en omstilling eller udvikling af et eksisterende, selvstændigt nyhedsmedie med henblik på at fastholde, forbedre eller udvikle produktion og formidling af det redaktionelle indhold eller at gennemføre en omstilling til ny teknologi eller infrastruktur.

Gældende lovgrundlag:

Lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte

Bekendtgørelse nr. 480 af 17. maj 2017 om mediestøtte

Opdateret 08. september 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Ansøgningsfrister

Næste ansøgningsfrist er torsdag den 6. januar 2022 kl. 14.00.