Projektstøtte til skrevne nyhedsmedier (Innovationspuljen)

Ansøgningsfristen var mandag den 7. august 2023 kl. 14.00. 

Innovationspuljen yder projektstøtte til etablering og udvikling af nyhedsmedier, både ved etablering af et nyt, selvstændigt medie eller omstilling eller udvikling af et eksisterende, selvstændigt nyhedsmedie.

Innovationspuljen kan søges to gange om året - typisk i januar og august. Ansøgningsfristerne offentliggøres her på hjemmesiden omkring fire uger før ansøgningsfrist.

Det er Medienævnet, der vurderer og træffer afgørelse vedrørende ansøgninger om innovationstilskud.

Der kan ansøges om to forskellige typer af tilskud i Innovationspuljen:

  • Etableringstilskud kan ydes til forundersøgelser eller projekter, hvor et nyt, selvstændigt nyhedsmedie etableres.
  • Udviklingstilskud kan ydes til forundersøgelser eller projekter, hvor der gennemføres en omstilling eller udvikling af et eksisterende, selvstændigt nyhedsmedie med henblik på at fastholde, forbedre eller udvikle produktion og formidling af det redaktionelle indhold eller at gennemføre en omstilling til ny teknologi eller infrastruktur.

Se liste over tilskudsmodtagere

Opdateret 11. september 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen