Projektstøtte til skrevne nyhedsmedier (Innovationspuljen)

Ansøgningsfristen var torsdag den 11. august 2022 kl. 14.00. 

Innovationspuljen kan søges to gange om året - typisk i januar og august. Ansøgningsfristerne vil blive offentliggjort her på hjemmesiden.

Der kan ansøges om to forskellige typer af tilskud i Innovationspuljen:

  • Etableringstilskud kan ydes til forundersøgelser eller projekter, hvor et nyt, selvstændigt nyhedsmedie etableres.
  • Udviklingstilskud kan ydes til forundersøgelser eller projekter, hvor der gennemføres en omstilling eller udvikling af et eksisterende, selvstændigt nyhedsmedie med henblik på at fastholde, forbedre eller udvikle produktion og formidling af det redaktionelle indhold eller at gennemføre en omstilling til ny teknologi eller infrastruktur.

Se liste over tilskudsmodtagere

Læs mere om de to typer af tilskud i boksen nedenfor.

Søg tilskud til udvikling- eller etableringstilskud

Gældende lovgrundlag:

Lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte

Bekendtgørelse nr. 480 af 17. maj 2017 om mediestøtte

Opdateret 28. september 2022

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen