Redaktionel produktionsstøtte til skrevne nyhedsmedier

Ansøgningsfristen til redaktionel produktionsstøtte 2024 forventes at være ved udgangen af 2023.

Redaktionel produktionsstøtte er tilskud til trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier til produktion af redaktionelt indhold.

Redaktionel produktionsstøtte kan søges én gang om året.

Det er Medienævnet, der vurderer og træffer afgørelse vedrørende ansøgninger om redaktionel produktionsstøtte. 

Der kan ansøges om redaktionel produktionsstøtte på to forskellige måder:

  • Hvis dit nyhedsmedie allerede modtager tilskud til redaktionel produktion, skal du ikke ansøge forfra igen. I stedet skal du indberette nyhedsmediets redaktionelle omkostninger. Dog skal du ansøge på ny, hvis dit nyhedsmedie hidtil alene har modtaget tilskud fra hovedordningen, og du gerne vil ansøge om supplerende tilskud.
  • Hvis det er første gang, du søger redaktionel produktionsstøtte, eller hvis du har modtaget støtten før 2022, men ikke i 2022, skal du indsende en ansøgning om redaktionel produktionsstøtte.

Se liste over tilskudsmodtagere og ansøgere

Opdateret 23. juni 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen