Støtte til ugeaviser (Ugeavispuljen)

Ansøgningsfristen var den 21. september 2023 kl. 14.00. 

I Ugeavispuljen kan der søges om tilskud til trykte og digitale skrevne lokale ugeaviser, der har et indhold, som er redigeret til et lokalt dansk publikum, formidler selvstændigt journalistisk bearbejdet stof, og har det blandede indhold, der typisk karakteriserer ugeaviser, og som hidrører fra forskellige kilder.

Ugeavispuljen kan søges én gang om året. Ansøgningsfristen offentliggøres her på hjemmesiden omkring fire uger før ansøgningsfrist.

Det er Medienævnet, der vurderer og træffer afgørelse vedrørende ansøgninger til Ugeavispuljen.

Se liste over tilskudsmodtagere og ansøgere

Søg tilskud

Opdateret 20. december 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen