Tilskudsmodtagere og -ansøgere

Redaktionel produktionsstøtte består af to ordninger, herunder hovedordningen og supplementsordningen.

Tilskudsmodtagere af Redaktionel produktionsstøtte modtager først et foreløbigt tilskud, derefter et endeligt tilskud. Foreløbigt tilskud er beregnet på baggrund af puljens samlede beløb fratrukket et beløb til eventuelle klager. Efter klagefristen fordeles eventuelle uforbrugte midler til alle tilskudsmodtagere. Tilskuddet efter klagerunden er det endelige tilskud.

Derudover vil evt. uforbrugte midler fra Innovationspuljen blive fordelt som et ekstra tilskud i hovedordningen i december i samme tilskudsår. 

Opdateret 07. juni 2023