Omfang

Radio- og fjernsynsloven og reklamebekendtgørelsen, Som findes på Kulturministeriets hjemmeside, indeholder kun regler for, hvor meget af sendetiden i radio og fjernsyn, der må være optaget af reklamer.

Reklamerne må på disse medier højst udgøre 12 minutter pr. klokketime. De 12 minutter nedsættes forholdsmæssigt, hvis en station har mindre end 1 time sendetid dagligt.

Mængden af tv-shopping og lignende direkte tilbud til seerne for at sælge, købe eller leje produkter eller tjenesteydelser skal være indeholdt i den tilladte daglige sendetid for reklamer.

Tv-stationers foromtale for kommende programmer og public service-meddelelser er ikke omfattet af reglerne om reklame. Disse indslag tæller ikke med i opgørelsen af reklametid.

Der er ingen regler for reklamernes omfang på tekst-tv eller i on demand-audiovisuelle medietjenester.

Opdateret 15. marts 2023