Regler for politisk reklame

Særlige regler for politisk reklame i fjernsyn og radio

Radio- og fjernsynsloven og reklamebekendtgørelsen indeholder kun regler om politisk reklame i fjernsyn (flow).

Der findes derfor ikke i radio- og fjernsynslovgivningen særlige regler for politiske reklamer i radio eller i on demand-audiovisuelle medietjenester.

Såvel på internettet som på de kommercielle og de ikkekommercielle radiostationer må de derfor godt udsende reklamer for politiske budskaber mv.

I radio, som indgår i den samlede public service-virksomhed og i fjernsyn må der dog ikke udsendes programmer, som er sponsoreret af arbejdsgiverorganisationer eller fagforeninger eller af politiske partier eller religiøse bevægelser.

I fjernsyn må der ikke udsendes reklamer for arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, religiøse bevægelser, politiske partier, politiske bevægelser samt valgte medlemmer eller opstillede kandidater til politiske forsamlinger.

I fjernsyn må der ikke udsendes reklamer for politiske budskaber i perioden fra tidspunktet for udskrivelse af valg til politiske forsamlinger eller folkeafstemninger og indtil afholdelsen af valget eller afstemningen. Er dato for valget eller afstemningen bekendtgjort tidligere end 3 måneder før afholdelsen, indtræder den reklamefri periode først 3 måneder før afholdelsen af valget eller afstemningen.

Reglerne gælder også for de tv-stationer, der er registrerede til at sende satellit- og kabel-tv.

Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at den informationsvirksomhed, der foregår i antenneforeninger mv. uden registrering, ikke giver adgang til udøvelse af programvirksomhed, og der må derfor heller ikke i forbindelse med informationsvirksomheden udsendes reklamer for politiske budskaber mv.

Opdateret 05. maj 2021