Klage over skjult reklame i "Flaskens Ånd" sendt på Radio24syv

Radio- og tv-nævnet havde modtaget en klage over skjult reklame for ”Andersen Wine” i programmet ”Flaskens Ånd” sendt på Radio24syv. 

Nævnet fandt, at der var tale om en fremhævelse af ”Andersen Wine”, men at denne fremhævelse, henset til den redaktionelle kontekst, hvori omtalen og eksponeringen indgik, var redaktionelt berettiget.

Radio- og tv-nævnet fandt derfor ikke, at programmet indeholdt skjult reklame for ”Andersen Wine” i strid med § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 801 af 21. juni 2013 om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber og § 72 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 248 af 16. marts 2019 om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Afgørelsen med den fulde beskrivelse

Opdateret 07. maj 2020