Klage over skjult reklame for Løkke-fonden på Radio24syv

Klagen vedrørte et indslag i programmet ”24Syv Morgen” sendt på Radio24syv om ”Løkkefonden”. Klager mente, at der var tale om skjult reklame for ”Løkkefonden” fordi indslaget, ifølge klager, var udtryk for en usaglig og ukritisk tilgang. Klager synes, at der var tale om mikrofonholderi og propaganda.

Programmet ”24Syv Morgen” er et aktualitetsprogram, der sendes alle hverdage fra kl. 6.05 til 9.00 på Radio24syv. I programmet fortælles historier fra ind- og udland, og der foretages interviews og laves reportager i forbindelse med dækningen af de forskellige historier. I det påklagede indslag fortalte den ene vært blandt andet om ”Løkkefonden” og at ”Løkkefonden” de seneste måneder var blevet kritiseret for at oversælge sine resultater.

Radio- og tv-nævnet vurderede indslaget og fandt, at det indeholdte en fremhævelse af ”Løkkefonden”, idet fonden har en central rolle i indslaget. Nævnet vurderede herefter, at denne fremhævelse ikke kunne karakteriseres som en ”uberettiget fremhævelse”, som gik ud over, hvad der kunne anses som redaktionelt berettiget. Dette begrundede nævnet med, at indslaget var balanceret journalistisk og både indeholdte eksempelvis kritiske spørgsmål og succeshistorier. Derudover lagde nævnet vægt på, at Radio24syv kunne begrunde de redaktionelle valg, som de har truffet i forbindelse med indslaget og at Radio24syv i vinklingen af indslaget også lader kritikere komme til orde.

Afgørelsen med den fulde beskrivelse

Opdateret 18. februar 2019