Klage over skjult reklame for Jack Daniels på DR K

Klagen vedrørte et afsnit af programmet ”Filmselskabet”, som er et program på DR K, som varer knap 30 minutter. I det påklagede program får værten Maria Månson selskab af Chris Michael Pedersen i programmets sidste 11 minutter, hvor de sammen ser på filmklip samt analyserer og anmelder disse. Chris Michael Pedersen har en sort trøje på, hvor der med hvid skrift står ”Jack Daniels” i form af deres logo. Hverken trøjen eller ”Jack Daniels” omtales i udsendelsen og der zoomes ikke ind på selve trøjen. Klager mente, at der var tale om skjult reklame for ”Jack Daniels”.

Nævnet fandt, at der i den nærværende udsendelse, ikke var tale om en ”uberettiget fremhævelse”, som gik ud over, hvad der kunne anses som redaktionelt berettiget. Nævnet lagde vægt på, at der ikke var tale om en sponsoreret trøje, men at denne derimod var gæstens privateje og med til at vise en personlig stil. Nævnet bemærkede endvidere, at det at en person i et tv-program er iklædt beklædningsgenstande med logoer o.lign. ikke i sig selv går ud over, hvad der kan anses for redaktionelt berettiget. I det påklagede program forekom der ikke zoom, mundtlig omtale eller andre særskilte eksponeringer af ”Jack Daniels”. Derfor fandt Radio- og tv-nævnet, at ”Filmselskabet” ikke indeholdt skjult reklame for ”Jack Daniels” i strid med reglerne herom.

Afgørelsen med den fulde beskrivelse

Opdateret 01. februar 2019