Klage over skjult reklame for Chateau Motel og I am Vodka på Radio24syv

Resumé

Klagen vedrørte et radioindslag i kulturprogrammet AK24syv udsendt d. 2. februar 2017 på Radio24syv. AK24syv problematiserede i programmet det faktum, at kunst i stigende grad sponsoreres af kommercielle virksomheder og brands. Programmet omhandlede kunstværket DOOM ROOM, som var sponsoreret af natklubben Chateau Motel og I Am Vodka. I radioprogrammet blev Chateau Motel og I Am Vodka omtalt og nævnt flere gange, som information om, hvem der havde sponsoreret DOOM ROOM. Dette skete som et led i programmets tema om den kommercialisering, der sker af kunst.

Nævnet fandt, at der var tale om saglig omtale, der indgik som et naturligt element i programmets sammenhæng. I programmet forekom der endvidere hverken anprisninger af Chateau Motel eller I Am Vodka. Hverken Chateau Motel eller I Am Vodka blev nævnt uden for kontekst, og omtalen havde en konkret forbindelse til det omhandlede emne.

Nævnet fandt derfor, at der var tale om en fremhævelse af Chateau Motel og I Am Vodka, som var berettiget i forhold til programmets redaktionelle indhold. På baggrund heraf fandt Radio- og tv-nævnet, at der ikke forekom skjult reklame for hverken Chateau Motel eller I Am Vodka i radioudsendelsen AK24syv.

Opdateret 01. februar 2019